Miquel Pueyo: “Sense acció no hi ha transformació”.