Pueyo presenta un projecte de canvi per a Lleida i descarta llista unitària