Coneix Miquel Pueyo

Miquel Pueyo
Miquel Pueyo

Entrevista al candidat a l'alcaldia de Lleida

“Lleida necessita un canvi per reformar l'estructura d'una ciutat al servei de pocs i per impulsar un projecte de futur”

M'estreno com a candidat republicà a l’alcaldia de Lleida, amb el compromís de liderar un projecte de canvi honest integrat per Esquerra Republicana, una part de la tradició del socialisme català i la plataforma Lleida Republicana.
 

Com afrontes el repte d’encapçalar la candidatura municipal d’Esquerra a Lleida?
Com un servei en temps difícils, però que, precisament per això, ofereixen grans oportunitats de canvi, per al país i per a la ciutat de Lleida. Per a un republicà, la política és una cursa de relleus, subordinada a una estratègia global i col·lectiva. Tenim dret a aspirar a una vida plena i treballarem per fer de la ciutat una comunitat d'afectes mutus, econòmicament segura, emocionalment sana i construïda amb vincles de qualitat.

Com valores la feina del grup municipal d’ERC-Avancem a la Paeria després d’un mandat sense representació?
A la Paeria hem fet, en els darrers anys, una feina clau, de la mà de Carles Vega i del seu equip. Gràcies a aquesta presència, s’ha mantingut viva l’aspiració a un canvi de cicle, que ara volem liderar nosaltres.

Com visualitzes la candidatura per a les eleccions del 2019?
Com un moviment d’esquerres que es plasmarà en un programa de compromís amb la ciutadania i en una llista oberta i transversal, composada per persones íntegres i competents -algunes, sense militància en cap partit-, disposades a treballar per la ciutat, posant el nosaltres per davant del jo.

Quins valors creus que ha de transmetre la candidatura d’Esquerra?
Els valors republicans tradicionals “del poble, pel poble i per al poble”. Així mateix, crec que hi ha d'haver coherència entre els valors que defensem, com la sobrietat, la conciliació entre el treball i les responsabilitats familiars, la sinceritat... i la manera com fem les coses.

Quins eixos programàtics seran la base de la candidatura republicana a Lleida?
Tenim set eixos essencials: ciutat amb valors republicans; ciutat compromesa amb els drets civils i sensible a la seua memòria històrica; ciutat de les persones i del bé comú; ciutat educadora; ciutat amable i saludable; ciutat de la transparència i en contra qualsevol mena de corrupció, que asseguri serveis públics de qualitat i, finalment, una ciutat compromesa amb el debat i el consens en els grans temes de ciutat, volem una Lleida que sigui motor de la participació ciutadana.

Quins són els grans temes de ciutat que s’han de resoldre de forma prioritària?
Primer, avaluar l’autèntic grau d’endeutament de la Paeria, empreses públiques o la situació respecte a les concessionàries, i establir un sistema de contractacions i subvencions transparent i socialment responsable. Segon, convertir Lleida en una ciutat educadora, culturalment crítica i oberta i activa en la recerca, amb garanties educatives i igualtat d'oportunitats per a tothom. Tercer, donar la paraula al cooperativisme, la petita i la mitjana empresa, amb la voluntat de posicionar Lleida a l'avantguarda de les noves tecnologies i de les empreses saludables.

Quins creus que seran els factors claus per aconseguir un canvi a la Paeria?
Essencialment la convicció que la ciutat necessita un canvi, per higiene democràtica, 40 anys són molts, per superar el tacticisme, per reformar l'estructura d'una ciutat al servei de pocs i per impulsar un projecte de futur per a Lleida. Els últims anys han estat marcats per un acord entre el PSC i Ciutadans que ha desembocat en un final d'etapa sense idees, mesquí i marcat per interessos personals.

Quin és el futur que imagines per Lleida?
Lleida ha de potenciar el seu paper com a ciutat intermèdia, per connectar-se intensament amb l’entorn barceloní, l’eix costaner català i la xarxa del sud europeu. Necessita un pla estratègic consensuat que aturi la decadència incipient, millorar la seua xarxa de rodalies i desenvolupar l’eix Nord-Sud. També ha d’implicar-se en la constitució d’una República catalana i ha d’aspirar a ser la segona capital del país. Per aconseguir aquests objectius, necessitem ser decisius en totes les institucions i governar a la Paeria.