Galeries

Pueyo presenta un projecte de canvi per a Lleida, republicà i obert, i descarta una llista sobiranista unitària

1/12
Pueyo presenta un projecte de canvi per a Lleida, republicà i obert, i descarta una llista sobiranista unitària