Dissabte, 9 de febrer de 2019
  • Parlem de POLÍTIQUES SOCIALS.
    Capgirem les prioritats i treballem en coherència amb la nostra proposta.
    Fem una proposta de treball horitzontal i en equip. Posem al centre els barris.
    Reduïm desigualtats, acostem l’administració a cada plaça i a cada escola.